תמונות
וידאו

הדברות אורגניות, טורבינות בלתי מזהמות וקולטני שמש למען כדור הארץ

ההכרה בחשיבות השמירה על הסביבה הטבעית שלנו, כבר ניצבת כמה שנים בראש סולם המטרות החשובות ביותר בקרב ראשי רוב המדינות בעולם. אם לפני מספר שנים היו נושאים כמו שמירה על יערות הגשם, מיחזור ניירות וכל חומר יומיומי אחר, רק מילים שהופרחו לאוויר על ידי משוגעים לדבר, הרי שהיום ממשלות מתגאות בשרים ובוועדות מיוחדות שמטפלים באופן ישיר בפיתוח אנרגיה סולארית ובנושאי הדברות אורגניות.
ובעוד שעיסוק בהפחתת שימוש בפלסטיק, צמצום פליטת רעלים, ניצול סוגי הדברות שאינן כימיות ועוד כהנה וכהנה הם נושאים חשובים לאיכות החיים שלנו כאן ולבריאותנו, הרי שנושא האנרגיה הירוקה הוא ממש בנפשנו, מכיוון שמדובר כאמור בחומרים שבסופו של דבר ייעלמו מן העולם ובמקביל הם, כנראה, פוגעים ישירות בקיומו של כדור הארץ.
שנים ארוכות מידי הופקה אנרגיה בעיקר ממאובנים. מדובר בדלק פוסילי שנחצב ממקורות שבהם התאבנו אורגניזמים עתיקים ונדחסו במעבה האדמה בתנאים אופטימליים של חום, לחץ ולחות בסביבה חסרת חמצן. החומרים הנוצרים במצב כזה הם פחם, נפט וגז טבעי, שמניעים את כל גלגלי העולם מתעשייה ועד תחבורה דרך בישול וכל עניין שעולה על הדעת.
הבעיה היא שעם הזמן הסתבר שהפקתם גורמת לשיחרור של פחמן דו חמצני, המשפיע על ההתקדמות המואצת והרעה של אפקט החממה. כתוצאה מכך, כידוע, עובר כדור הארץ תהליכים מואצים של שינויי מזג אוויר ותופעות אקלימיות הפוגעות בהישיגי האנושות עד כה, ויש חשש לאסון של ממש.

המשך מאמר